A kedvezményezett neve: Daruszentmiklós Község Önkormányzata

A projekt címe: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Daruszentmiklóson

A szerződött támogatás összege: 51 440 050,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett fejlesztés a szilárd burkolatú Daru sor vízelvezetésének megoldását tartalmazza. Az érintett utca a településközpontban van. Több közintézmény található itt, a vízelvezetés jelenleg nem megoldott. A jelenlegi burkolat magasabb, mint a mellette lévő kétoldali padka, járda, ill. az ingatlanok terepszintje, emiatt az aszfalt burkolat magassági akadályt képez a csapadékvíz elvezetésében, mivel az ingatlanok területére folyik be jelenleg a burkolatról a csapadék és onnan nem tud tovább folyni, valamint lokálisan a keresztmetszet mélypontjain elhelyezkedő járdákon reked meg a csapadék. Emiatt az ingatlanok gyalogos és autós megközelítése helyenként ellehetetlenül, ill. korlátozott.

A fejlesztésre kijelölt terület 3 db öblözetet érint:

I. öblözet: Az Önkormányzati befogadó belterületi vízelvezető ároktól (Hrsz.40/1) az 50/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon átvezetett gyephézagos burkolattal ellátott árok a Daru sor (Hrsz:39) É-i oldalán, a járda vonalában elhelyezett, egyoldali burkolt árok vizét fogadja. A Daru soron az öblözethez tartoznak a páratlan oldali ingatlanok közül a 39-61. közötti ingatlanok, ill. a páros oldali a 36-58. közötti házszámok.

 II. öblözet: Az Önkormányzati befogadó belterületi vízelvezető ároktól (Hrsz.40/1) az 65/2 hrsz-ú átvezetett gyephézagos burkolattal ellátott árok a Daru sor (Hrsz:39) D-i oldalán, a járda vonalában elhelyezett, egyoldali burkolt árok vizét fogadja. A Daru soron az öblözethez tartoznak a páratlan oldali ingatlanok közül az 1-37. közötti ingatlanok, ill. a páros oldali a 2-34. közötti házszámok.

III. öblözet: A befogadó Fő utcai meglévő vízelvezető ároktól a Daru sor 1. házszámig tartó, K-Ny irányú rövid szakasza, mely a közintézmények csapadékvizét és a Daru sori útburkolati vizeket vezeti el.

A projekt teljes megvalósításával létrejön 1200 méter nyílt-zárt, burkolat és földmedrű csapadékvíz elvezető hálózat.