A kedvezményezett neve: Daruszentmiklós Község Önkormányzata

A projekt címe: Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson

A szerződött támogatás összege: 69 994 988,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja: Daruszentmiklóson egy helyi, illetve térségi hatókörű vállalkozási kapacitás kiszolgálását támogató inkubációs infrastruktúra kialakítása. A fejlesztés eredményeként hozzájárulni a településhez kötődő piacképes vállalkozások számának bővüléséhez, egy stabil, növekedésre képes helyi mikro-, kis- és középvállalkozói réteg megteremtéséhez a gazdaságban. További cél, olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus, kezdeti szakaszában.

A projekt közvetett célja: Daruszentmiklós és térségében fokozódik a vállalkozói hajlandóság, elterjed az önfoglalkoztatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód. A fejlesztés célcsoportja Daruszentmiklós és tágabb környezetében lévő mikro-, kis- és középvállalkozások, akik szolgáltatásaikhoz iroda és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vennének igénybe. A fent említett vállalkozások igényben tudják venni a Daruszentmiklósi Inkubátorház által kínált szolgáltatást.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

–        Iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlan inkubátorházzá történő átalakítása;

–        Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató közös terek kialakítása;

–        Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek);

–        Az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, beszerzése valamint a műhelyekben használatos szolgáltató eszközök beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

–        Akadálymentesítés;

–        Energiahatékonysági intézkedések;

–        Nyilvánosság biztosítása;

–        Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.

A projektazonosító száma: TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00001