2018. szeptember 10-ei nyílt ülés jegyzőkönyve

1. napirendi pont KÖH 2018. I. félévi költségvetési beszámolója

1. 2018. önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 2018. évi költségvetés

2. napirendi pont 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása

3. napirendi pont Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodási beszámolója

4. napirendi pont Nagykarácsony Daruszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. I. félévi költségvetési beszámolója

5. napirendi pont műszaki ellenőr kiválasztása Daru sor csapvíz. projekthez

6. napirendi pont 3120. hrsz. ingyenes felajánlása

7. napirendi pont FM. Korm.hiv_. FE02.874.1.2018.-isz.-t.felhívása

8. napirendi pont KÖH 2018. évi közbeszerzési terve

9. napirendi pont Bizottság 2017. évi szakmai beszámolója

9./2018.-önk.-rendelet a 2018. évi költségvetés módosításáról

10. napirendi pont közbeszerzési feladatokkal megbízás Daru sor vízelvezetési projekt

11. egyebek napirendi pont anyagai