„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

Kedvezményezett neve: Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése; VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe, azonosító száma: Útkarbantartó gépek beszerzése Daruszentmiklóson; Támogatói Okirat száma:1922940652

A szerződött támogatás összege: 9.999.997,- Ft

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Daruszentmiklós 3 településrészből tevődik össze, így területe igen nagy, úthálózata kiterjedt. A településrészeket aszfaltburkolattal ellátott közutak, valamint külterületi földutak kötik össze. A település külterületi úthálózata is jelentős méreteket ölt, a lakók által széles körben használt, viszonylag nagy forgalmat bonyolít. Ennek eredményeként a település külterületi, valamint belterületi útjai folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek. Az úthálózat karbantartása, állagának megőrzése, vagy éppen javítása a tekintetben is kiemelkedő fontossággal bír, hogy az egyes településrészek lakói a településen elérhető alapszolgáltatásokat könnyen elérhessék, a megközelíthetőség biztosított legyen.

A település útjainak karbantartása érdekében a projekt során beszerzésre kerül 1 db BELARUS MTZ 1025.3 típusú traktor, a traktorhoz felszerelhető munkagépek rögzítéséhez szükséges 1 db Bohr duplamunkahengeres fronthidraulika, valamint 1 db Bohr Blade 2500 típusú hó és föld tolólap.

A beszerzésre kerülő traktor alkalmas az önkormányzat tulajdonában lévő vonólap és a most beszerzésre kerülő tolólap használatára. A vonólappal a földutak felületének rendezését, a tolólappal hóeltakarítást, valamint kőburkolat elterítését tudjuk elvégezni, hozzájárulva az utak járhatóvá tételéhez.

 

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018. június 30.