2018. május 29. nyílt ülés jegyzőkönyv

1. napirendi pont Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója

2. napirendi pont gyermekjóléti szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója

3. napirendi pont Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésmódosítása

4. napirendi pont szakmai program felülvizsgálat szociális étkezés

5. napirendi pont településképi rendelet módosítása

6. napirendi pont új szociális rendelet megalkotása

7. napirendi pont KÖH 2017. évi szakmai beszámolója

8. napirendi pont TKT 2017. évi beszámolója

9. napirendi pont gyermekjóléti feladatok 2017. évi beszámolója

10. napirendi pont 65 hrsz. telekalakítással vegyes értékesítése

11. napirendi pont Tiszta udvar rendes ház 2018. pályázati felhívása

12. napirendi pont DSZM 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve

13. napirendi pont TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010 költségnövekmény megtéríttetésének ügye

14. napirendi pont Daruszentmiklósi Értéktár Bizottság létrehozása

15. napirendi pont Tűzoltóság 2017. évi beszámolója

16. napirendi pont Benedek Elek Tagiskola támogatása táborozáshoz

Rendelet 5/2018.(VI.5.) településképi rendelet módosításáról

Rendelet a szociális ellátásokról

Rendelet településképi egységes szerkezetben