2018. április 27-ei nyílt ülés jegyzőkönyv

1. napirendi pont KÖH 2017. évi szakmai beszámolója

2. napirendi pont 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont önkormányzat 2017. évi gazdálkodási beszámolója

4. napirendi pont szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díja

5. napirendi pont 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása

6. napirendi pont beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről

7. napirendi pont Óvoda átszervezése alapító okirat módosítása

8. napirendi pont beszámoló Daruszentmiklós környezeti állapotáról

9. napirendi pont civil szervezetek 2018. évi támogatásának felhívása

10.napirendi pont állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése

11. napirendi pont Mezőföldvíz Kft. 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve

12. napirendi pont Mezőföldvíz Kft. 2017. és 2018. évi beruházási fejlesztési terve

13. napirendi pont KEHOP 1.2.1. pályázat benyújtása

14. napirendi pont Vörösmarty Könyvtár 2017. évi beszámolója

15. napirendi pont TOP-3.2.1-15-FE-2016-00010 költségnövekmény viselése

16. napirendi pont közérdekű célú felajánlás elfogadása

17. napirendi pont Dunaújvárosi Vízitársulat üzemeltetési szerződése

Rendelet 2/2018 (V.7.) 2017. évi költségvetés módosítása

Rendelet 3/2018. (V.7.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelet 4/2018.(V.7.) a szociális rendelet módosításáról

Rendelet 2017. évi költségvetés egységes szerkezetben

Rendelet szociális ellátásokról egységes szerkezetben