2018.01.18. nyílt ülés jegyzőkönyv
1. napirend 172. 2017. határozat módosítása
2. napirend vis maior közbeszerzés lezárása
3.napirend vis maior műszaki ellenőr kiválasztása
4.napirend óvoda intézkedési terve
5.napirend óvoda beiskolázási terv
6.napirend védőnői szolgálat beszámolója
7.napirend KÖH teljesítménycélok meghatározása
8.napirend megállapodás viziközmű rendszer képviseletéről
9.napirend Képviselőtestület 2018 évi munkaterve
10. napirend 922. és 956. hrsz. felajánlása
11. napirend polgármester 2018 évi juttatások jóváhagyása
12. napirend polgármester 2017. évi kivett szabadságának jóváhagyása
13. napirend gyermekorovos megbízási szerződés módosítása
14. napirend tervező kiválasztása csapadékvíz elvezetése projekthez