A kedvezményezett neve: Daruszentmiklós Község Önkormányzata
A projekt címe: Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson
A szerződött támogatás összege: 69.994.988 Ft
A támogatás mértéke: (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.2- 2016-FE1- 2017-00001

A projekt tartalmának bemutatása:
Projekt folyamatban – Inkubátorház fejlesztése (Fehérvári u. 38.)
Daruszentmiklós Község Önkormányzata egy szolgáltató jellegű inkubátorház létesítését
tűzte ki célul, mely a kedvezményes bérleti díj biztosításán túl kedvező infrastrukturális
lehetőségeket kínál a betelepülő vállalkozások számára. A célkitűzés adott, hiszen az
inkubátorházba az önkormányzat olyan vállalkozásokat kíván betelepíteni, amelyek az
inkubátorház segítségével már képesek lesznek önálló pályára állni. Emellett annak
érdekében, hogy a kihasználatlan területek rehabilitációja valóban megtörténhessen, fontos,
hogy az itt induló tevékenységek hosszútávon is fenntartható sikeressége biztosított legyen.
A projekt közvetlen célja Daruszentmiklóson egy helyi, illetve térségi hatókörű vállalkozási
kapacitás kiszolgálását támogató inkubációs infrastruktúra kialakítása. A fejlesztés
eredményeként hozzájárulni a településhez kötődő piacképes vállalkozások számának
bővüléséhez, egy stabil, növekedésre képes helyi mikro-, kis- és középvállalkozói réteg
megteremtéséhez a gazdaságban. További cél, olyan támogató környezet megteremtése,
amely csökkenti az újonnan alapított, illetve fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti
kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus, kezdeti
szakaszában.
Daruszentmiklóson és térségében fokozódik a vállalkozói hajlandóság, elterjed az
önfoglalkoztatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód. A fejlesztés célcsoportja
Daruszentmiklós és tágabb környezetében lévő mikro-, kis és középvállalkozások, akik
szolgálatásaikhoz iroda és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vennének igénybe. A fent
említett vállalkozások igénybe tudják venni a Daruszentmiklósi Inkubátorház által kínált
szolgáltatást.