A kedvezményezett neve: Daruszentmiklós Község Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Daruszentmiklóson
A szerződött támogatás összege: 32.000.000 Ft
A támogatás mértéke: (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3- 15-FE1- 2016-00017

A projekt tartalmának bemutatása:
Projekt folyamatban – Daru sor vízelvezetése
A tervezett fejlesztés a szilárd burkolatú Daru sor vízelvezetésének megoldását tartalmazza.
Az érintett utca a településközpontban van. Több közintézmény található itt, a vízelvezetés
jelenleg nem megoldott. A jelenlegi burkolat magasabb, mint a mellette lévő kétoldali padka,
járda, ill. az ingatlanok terepszintje, emiatt az aszfalt burkolat magassági akadályt képez a
csapadékvíz elvezetésében, mivel az ingatlanok területére folyik be jelenleg a burkolatról a
csapadék és onnan nem tud továbbfolyni, valamint lokálisan a keresztmetszet mélypontjain
elhelyezkedő járdákon reked meg a csapadék. Emiatt az ingatlanok gyalogos és autós
megközelítése helyenként ellehetetlenül, ill. korlátozott.
A csapadékvíz elvezethető árok burkoltan kerül megtervezésre a jelenlegi járda
nyomvonalában, teherbíró fedlapokkal, így a kapubejárókban önálló átereszek beépítése
szükségtelen. A jelenlegi adottságokat figyelembe véve a páros oldalon a padka és a
kapubejárók megemelésre kerülnek annak érdekében, hogy a teljes útfelületről a tervezett
árokba folyjék a csapadékvíz.
A tervezett létesítmény megvalósítása során a település egy újabb részének csapadékvíz
elvezetése megoldottá válik, mivel a jelen pályázatban szereplő vízelvezető árkok a meglévő
belterületi burkolatnak vízelvezető árkon keresztül a Nagykarácsonyi vízfolyásba, majd
másodlagos befogadóként a Dunába csatlakoznak.
A betervezett csatornaszakaszok közvetlenül 69 db lakóház, 1 db óvoda, 1 db könyvtár
állagmegóvását, biztonságos megközelítésének biztosítását jelenti és elöntését előzi meg. A
belvízkároktól közvetlenül mentesített lakosság száma: 177 fő. A projekt teljes
megvalósításával létrejön 1200 méter nyílt-zárt, burkolat és földmedrű csapadékvíz elvezető
hálózat