A Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület 16 éve működteti ifjúsági klubját Dunaújvárosban, 2005 óta már egyesületi formában, 2006-tól pedig egy harcművészeti edzőtermet is fenntart (Heroes Gym). Az egyesület részt vett a Római városrész szociális város-rehabilitációjában Hétköznapi felzárkóztatás című projektjével úgy, hogy három területen szervett programokat. A programok célcsoportja a Római városrészben élő vagy tanuló fiatalok voltak.

Elsőként Bukásmegelőzés címen április-május hónapban, a záróvizsgákhoz igazodva tartottak korrepetálást kiscsoportos formában középiskolásoknak. A korrepetálásra igen nagy igény jelentkezett, mert mint a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója elmondta, tavaly közel 80 fő bukott csak matematikából, amely messze a legnehezebb tantárgy volt a gyerekek között, a bukások száma messze kiemelkedik. A célcsoport természetesen a középiskolás tanulók voltak, 1-től 4-dik osztályig minden évfolyam képviseltette magát. A rendezvénysorozat a gyengébb tanulókra koncentrált, akik jellemzően hátrányos helyzetűek, szüleik nem tudják megfizetni a különórákat. Számukra az ingyenes korrepetálási lehetőség nagy segítség volt, hogy fel tudjanak zárkózni, ne szakadjanak le társaiktól, és így később a munkaerő-piacon is jobban tudjanak teljesíteni.

Másodikként kommunikációt javító, valamint stressz oldó szituációs játékokat szervezett az egyesület 15 héten keresztül az érdeklődő fiataloknak. A kommunikációt javító, valamint stressz oldó szituációs játékok tréningsorozat ötlete a szerepjátékokból ered. A szerepjátékok a ’70-e évek végén alakultak ki a terepasztalos harci játékokból (ahol például régi csatákat játszottak újra), és a társasjátékok egy különleges válfaját alkotják. A szerepjáték (angolul role playing games, RPG) tehát jelen esetben nem amatőr színházat jelent, hanem egy olyan társasjátékot, amely főként szóban zajlik a szereplők közötti interakciók folyamán. A játék során minden játékos egy, a szabályok szerint megalkotott karaktert formál meg (innen a neve), kivéve egy játékos, az úgynevezett mesélő, aki magát a világot formálja: a nem játékos karaktereket, akikkel a játékosok karakterei kapcsolatba léphetnek. E mellett a mesélő egyfajta bírói szerepkört is betölt: dönt a kétes szituációkban a lefektetett szabályok alkalmazásával.

A szerepjátékok jótékony hatásairól már több tanulmány is született (http://www.math.bme.hu/~pvarhe/rpg/cc/http://lfg.hu/6234/rpg/szerepjatekrol/a-szerepjatek-hatasai-a-szemelyisegre-szakdolg/). Fontos, hogy a folyamatos szóbeli interakció miatt nagyban javítja a kommunikációs készségeket. Emellett a kialakuló játékbeli konfliktusok miatt hozzájárul a konfliktuskezelés fejlődéséhez, valamint a (helyes) döntések meghozatalát is gyakoroltatja. Nem mellékes pozitív hatás az sem, hogy ha valaki komolyabban foglalkozik a szerepjátékokkal, akkor mindenképpen fejlesztenie szükséges angol nyelvtudását, hiszen a legtöbb dokumentum angolul érhető el. Ráadásul a szerepjátékok különböző fantázia-világokban játszódnak, amely világok sokat merítenek a valódi kultúrákból (pl. szamurájos szerepjáték a japán kultúrát ismerteti meg), és mivel a legtöbb játék középkori színtéren játszódik, a történelmi ismereteket (ruhák, fegyverek, szokások, életmód, utazás, stb.) is bővíti. Végül fontos megemlíteni, hogy a szerepjáték csapatjáték, jellemzően együtt élnek át sikerélményeket a játékosok, nem cél, hogy valaki nyerjen vagy veszítsen, így az együttműködést is erősen fejleszti.

Maguk a tréningek két csoportban zajlottak. Egy-egy csoportban 3-6 fő vett részt, plusz a tréner, mint mesélő, így alkalmanként 8-12 fős foglalkozások voltak. A tréner feladata (a szórakoztatás mellett), hogy figyeljen, hogy a résztvevőket pozitív hatások érjék, és ne maradjanak ki a feladatokból, szituációkból (pl. a háttérbe húzódással). Az alkalmak rövid elméleti képzéssel indultak, ahol a kommunikációról, a csapatmunkáról, a csapatban elfoglalt szerepekről, kulturális sajátosságokról, a stressz mibenlétéről és tudatos kezeléséről volt szó. A tréningek a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium úgynevezett pinceklubjában zajlottak, jellemzően péntek kora délutántól estig, mivel akkor másnap már nincs tanítás. Az eseményeken az iskola diákjai és a kollégium lakói vettek részt, összesen a 15 alkalmon 141 fő.

Ez a fajta szórakozva fejlesztés a legtöbb résztvevőnek nagyon tetszett, a beszámolók alapján várhatóan a továbbiakban önállóan is fognak játszani. Ez megoldható, hiszen a szabályokat ismerik, tapasztalatra tettek szert az alkalmak („ülések”, session) lefolytatásával kapcsolatban, valamint az egyesület tagjai továbbra is segítenek önkéntes munkában a kialakult csoportnak, többek közt társasjátékok kölcsönzésével.

Harmadik képzési sorozat a munkaerőpiacra készítette fel a végzős középiskolásokat, ahol az elmélet mellett a már harmadik ikszet taposó egyesületi tagok gyakorlati ismereteiket is átadták. A sorozat az alábbi részekből állt:

–          A munka helye a gazdaságban és az életben, a munka jogi oldala

–          Önismeret, egyéni és szervezeti célok

–          Szerepek egy munkahelyen

–          Etikett és a társadalmi érintkezés

–          Kommunikáció: testbeszéd

–          Kommunikáció: szóbeszéd

–          A hatásos önéletrajz

–          A felvételi elbeszélgetés

–          Kreativitás és innováció

–          Zaklatás, konfliktusok és kezelésük

A tréningek jellemzően interaktívak voltak, sokszor tevőlegesen is bevonva a fiatalokat. Mivel a trénerek is fiatalok (30-asok) voltak, gyorsan megtalálták a hangot a diákokkal, és meggyőzték őket, hogy ez nem valami „kötelező előadás”, hanem egyrészt számukra tényleg hasznos tudást kapnak, másrészt érdekes és élvezetes az előadás is. A diákok jó partnerek voltak a munkában, többségük aktív, kérdező és figyelmes volt a sorozat során. A képzés során laptopot, projektort és vetítővásznak használtak, valamint a trénerek biztosították az internet-hozzáférést is, hogy a netes előadásokat (www.prezi.com) és a belinkelt példavideókat, képeket, honlapokat is megtekinthessék a résztvevők.

A résztvevő diákok visszajelzése alapján a legnagyobb tetszést a testbeszéd aratta. Az itt megismert és gyakorolt tudás nagy segítséget nyújt a diákoknak – saját bevallásuk szerint is – a párkapcsolatok kialakításában, valamint az egyéb (iskolai, otthoni) kommunikációban, hiszen sikeresebben ismerik fel a másik fél valódi szándékait, érzéseit.

A programok természetesen ingyenesek voltak, hiszen a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0003 számú, „A Római városrész szociális célú város-rehabilitációja” című projekt keretében valósultak meg az Új Széchényi Terv támogatásával.