Felhívom a figyelmét, hogy a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. § (1) bek. alapján – kizárólagosan a részarány-tulajdonként nyilvántartott földrészleten fennálló közös tulajdon megszüntetésére vonatkozóan – önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. Ebben az esetben a kimérés költségeit az Állam viseli.

E határidő elmulasztása esetén a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.