Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról szóló ../2011. (V.12.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére.

A címre pályázhat a lakóingatlan tulajdonosa, használója, vagy más daruszentmiklósi lakos által jelölt ingatlantulajdonos, használó.

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:
– akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és
– akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott.

Pályázati tudnivalók:
–  Pályázni az önkormányzati rendelet 2.mellékletét képező adatlap Daruszentmiklós Polgármesteréhez 2011. június 30-ig történő benyújtásával lehet.
–  A jelentkezési/jelölési lap igényelhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.daruszentmiklos.hu honlapról.
–  A cím adományozásáról a Képviselőtestület dönt július 30-ig.
–  A „Tiszta udvar, rendes ház” címet évente több ingatlan tulajdonosa, vagy használója is elnyerheti.
–   A nyertes írásban értesítésre kerül, és a címet a falunap rendezvény keretében, ünnepélyes eredményhirdetés mellett a polgármester adja át az elismerést.
–  A nyertes a cím elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a helyi újságban, és az önkormányzat hivatalos honlapján neve közzétételre kerüljön.

A pályázat díjazása:
–   A Képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház 2011. év” feliratú, 20 x 30 cm nagyságú, falra szerelhető táblával, valamint egyszeri tárgyjutalommal ismeri el.

Egyéb tudnivalók:
–   A Képviselő-testület saját, vagy hozzá érkezett bejelentés alapján felülvizsgálja és visszavonhatja az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” címet, amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett.
–  A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap.
–  A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy a használójának az elismerő táblát az épület faláról el kell távolítania.

Bővebb információ kérhető:
A Polgármesteri Hivatal polgármesterétől vagy jegyzőjétől telefonon (25/505-403), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben.

 

A pályázati adatlap a cikkhez csatolva taláható meg.

tiszta_udvar.pdf

tiszta_udvar.rtf