2016. augusztus 29.   9.00 – 12.00 óra
2016. augusztus 29. 13.00 – 16.00 óra között

Helyszín: Benedek Elek Tagiskola , Berzsenyi Dániel u.1.

1-4. évfolyamig a tanulók térítésmentesen kapják tankönyveiket. Részletek…

A tankönyvosztás időpontja augusztus 29., melyre kérem az alábbi ingyenességre jogosító dokumentumok MÁSOLATÁT elhozni:

  1.  három, vagy több gyermek esetében családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK által kiállított igazolás),
  2.  tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás és a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK igazolás),
  3.  a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
  4.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A fizetős diákoknak a Könyvtárellátó Kft. nem küld csekket a lakcímre, hanem a tankönyvekkel együtt az iskolában fogják a diákok megkapni a KELLO által kiállított számlát és a csekket.

A csekk befizetésének határideje: 2016. szept. 15.

A csekk befizetésének módja: – készpénzzel, bankkártyával vagy a Magyar Postánál, ill. banki átutalással.

Figyelem! Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok akkor vehetik át a tankönyveiket, ha a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat benyújtották az intézménybe.

FONTOS! Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt. A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Koronczai Edit

tankönyv felelős