A 2011. november 21-én végrehajtásra kerülő országos értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlatról.

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntése alapján 2011. november 21-én országos értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlatra kerül sor, mely Magyarország összes megyéjét érinti. Az összetett gyakorlat célja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gyakorlat céljából elrendeli a kijelölt polgári védelmi szolgálatot teljesítő gyorsreagálású egységek állományának katasztrófavédelmi készenlétét.

Fontos cél a katasztrófa megelőzéshez szükséges információk továbbításának, a közérdekű közlemények kiadásának üzempróbája, gyakorlása, hogy a lakosság széles körben megismerhesse a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás hatékony formáját. Így jelentősen csökkenthető annak kockázata, hogy például egy hirtelen jött, pusztító vihar vagy más katasztrófa személyi sérüléseket, komoly anyagi károkat okozzon. A gyakorlat biztosítja az azonnali vagy ütemezhető közérdekű közlemények továbbításának, közzétételének gyakorlását. További cél, a kijelölt polgári védelmi szervezetek személyi állománya részére elrendelt, katasztrófavédelmi készenlét mozgósítási fokozat elrendelésének, a készenlét elérésének ellenőrzése.  A berendelt állomány részére gyakorlás, képzés végrehajtása.

A feltételezett katasztrófahelyzet beállítása mellett Magyarországon óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor, ugyanakkor a gyakorlásba bevont egészségügyi szervek támogatásával a mozgósított polgári védelmi szervezetek állománya, valamint a 18 – 60 közötti lakosság részére tényleges, önkéntes véradás szervezésére kerül sor. Megyénkben erre két helyen lesz lehetőség, a Székesfehérvári Területi Vérellátó székhelyén 08.00-16.00-ig  és a dunaújvárosi kórház vérellátó központjában 12.00-14.00-ig.

Fejér megyében 6 településen (Daruszentmiklós, Előszállás, Alap, Polgárdi, Csákvár és Martonvásár) azonos időpontban kerül sor a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott lakosok katasztrófavédelmi készenlétének elrendelésére és gyorsított ütemű polgári védelmi felkészítésére 17.00 órától a kijelölt települési helyszíneken. A gyakorlásba bevont települések veszélyeztetettsége, besorolása és a részükre meghatározott védelmi feladatok is indokolják a végrehajtásban való részvételt.  A települések polgármesterei a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai iránymutatásával a gyakorlás sikeres végrehajtásához szükséges előkészítő feladatokat végrehajtották. Pontosították a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott lakosok adatait és kiküldték számukra a felhívást a felkészítésről. A tervezett összes létszám a 6 településen 500 fő.

Külön kiemelt feladatként jelentkezik Fejér megyében a lakosság riasztása és tájékoztatása, melynek keretében a telepített Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer (Előszállás, Nagykarácsony, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres és Székesfehérvár) a MOLARI rendszer (Dunaújváros, Ercsi és Ráckeresztúr) és a lakossági riasztó végpontok egy rövid időre (motoros szirénák a megye több településén) megszólaltatásra kerülnek 18.00 órakor. Az arra alkalmas eszközökön szöveges közlemények is elhangzanak.

A gyakorlat mozzanatainak a követése érdekében kérjük az állampolgárokat, hogy kísérjék figyelemmel a médiában elhangzó közléseket és felhívásokat és lehetőségeik szerint kövessék az elhangzottakat.

További tájékozódás gyanánt, ajánlom figyelmükbe a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság weboldalán található tartalmakat:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=info_index

 

A SZÍRÉNA JELZÉSSEL KAPCSOLATBAN TÉNYLEGES VESZÉLYHELYZET NEM ÁLL FENN, A LAKOSSÁGNAK TEENDŐJE NINCSEN!

 

Székesfehérvár, 2011. november 15.

Tisztelettel:

Magosi Lajos tű. alezredes

igazgató s.k.