Tisztelt Lakosság!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. április 1-től kezdődően Daruszentmiklós közigazgatási területén a folyékony hulladékszállítást kizárólagos jogosultsággal BÁRSONY TRANS Kft. végzi, elsősorban heti egy napra koncentráltan.

Bognár József vállalkozó közszolgáltatási szerződése 2012. március 31-ével lejárt.

 

A Képviselőtestület lefolytatott pályázatának eredményeként a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás ellátására szerződést kötött 2012. április 1- 2017. december 31-ig terjedő időszakra a Bársony Trans Kft-vel (székhely: 2462. Martonvásár, Budai út 122., adószám: 14693528-2-07.,képviseli: Bársony Zsolt ügyvezető).

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet gyűjteni, továbbá az annak elszállítására feljogosított hulladékkezelőnek – Bársony Trans Kft – átadni.

 

A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a közszolgáltatással ellátott Daruszentmiklós község közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezeteknek is kötelező igénybe venni.

 

A közszolgáltatás díja a lakosságnak 1.400 Ft/m3. + ÁFA, a közületeknek: 1.500 Ft/m3. + ÁFA. A szolgáltatás igénybevételének feltétele minimum 5.000 Ft értékű     szennyvízmennyiség elszállítása. A közszolgáltatási díj beszedését a közszolgáltatást végző szolgáltató végzi. A folyékony hulladékszállítás szolgáltatását a 2010. évi árakon biztosítja a Tisztelt Lakosság felé az Önkormányzat!

 

A Szolgáltató ügyeleti rendszert tart fenn az év 365 napján, a 2462. Martonvásár, Budai út 122. cím alatti telephelyén.

A bejelentések fogadását 06-20/805-9009 és 06-20/916-0588 mobiltelefon számok biztosítják. A közszolgáltatás igénybejelentését, illetve az esetlegesen felmerülő lakossági panaszt és észrevételt a fenti ügyfélszolgálati irodáján szóban vagy írásban lehet megtenni.

 

 

 

Daruszentmiklós, 2012. március 30.

 

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzata