Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátása keretén belül a járási hivatal állapítja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban: rendszeres szociális segély).

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege továbbra is 22.800.-Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-től az alábbi két jogcímen kaphat az aktív korú személy:

  • az aki munkaképességét legalább 67 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-ban elvesztette, aki legalább 50 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül,
  • az aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át (25.650,-Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak.

Fenti támogatásokra a kérelmet az alábbi helyeken lehet benyújtani:

–    a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, Dunaújvárosban a járási hivatal székhelyén,

Dunaújváros, Városháza tér 2. fsz.

ügyfélfogadás: hétfő: 8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig, szerda: 8 – 12 óráig és 13 – 18          óráig, péntek: 8 – 12 óráig

-a járás településein az alább felsorolt címeken az ügysegédeknél,

Daruszentmiklós, Fő u. 53/b.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8 – 16 óráig

Előszállás, Fő tér 3.

ügyfélfogadás: szerda: 8 -16 óráig

Kisapostag, Petőfi u. 63.

ügyfélfogadás: péntek: 8 -12 óráig

Nagykarácsony, Petőfi u. 27.

ügyfélfogadás: hétfő: 8 – 12 és 12,30 – 16 óráig

Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

ügyfélfogadás: szerda: 8 -17 óráig

Nagyvenyim, Fő u. 43.

ügyfélfogadás: csütörtök: 8 -12 óráig

Besnyő, Fő u. 35.

ügyfélfogadás: hétfő: 13 – 16 óráig

Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

ügyfélfogadás: hétfő: 8,30 – 11,30 óráig

Kulcs, Kossuth u. 83.

ügyfélfogadás: szerda: 13 -17 óráig

Rácalmás, Széchenyi tér 19.

ügyfélfogadás: szerda: 8 -12 óráig

Adony, Rákóczi u. 21.

ügyfélfogadás: hétfő: 8 -16 óráig

Perkáta, Szabadság tér 1.

ügyfélfogadás: szerda: 8 -12 és 12,30 – 18 óráig

Baracs, Táncsics u. 27.

ügyfélfogadás: csütörtök: 8 -12 óráig

Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.

ügyfélfogadás: hétfő: 8 – 12 és 13 – 17,30 óráig, szerda: 8 -12 és 13 – 16 óráig

péntek: 8 – 12 óráig

Iváncsa, Fő u. 61/b.

ügyfélfogadás: kedd: 8 -12 óráig

– a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat            polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalnál,

–    a Kormányablaknál,

Dunaújváros, Október 23. tér 1.

ügyfélfogadás: hétfő: 7- 17 óráig, kedd, szerda: 8- 17 óráig, csütörtök: 8- 18        óráig, péntek: 8 – 16 óráig

–    a Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén,

Dunaújváros, Gagarin tér 1/a.

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8- 14 óráig, péntek: 8- 12 óráig

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy aki az aktív korúak ellátásával összefüggésben 2015. március 1. napja előtt benyújtotta kérelmét és döntés még nem született vagy folyamatban lévő ügye van, a települési önkormányzatnál tennivalója nincs, mert a települések jegyzői a fenti ellátással összefüggő ügyeket további ügyintézésre átadják a járási hivatalnak.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az eddig megszokott utalási rend is változni fog. A 2015. február hónapra járó támogatási összegeket 2015. március 5. napjáig még a települési önkormányzatok folyósítják az addig megszokott módon, postai úton lakcímre történő folyósítással, folyószámlára történő utalással vagy házipénztárból történő kifizetéssel. 2015. március 1. napját követően a fenti támogatások utalásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal gondoskodik. Az érintettek a 2015. március hónapra járó támogatási összeget lakcímre, postai úton történő kifizetéssel, illetve bankszámlára történő utalással 2015. április 5. napjáig kapják meg. Ezt követően a támogatások utólag, miden hónap 5. napjáig kerülnek folyósításra.