Az M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. kutatást végez főleg a kistérség lakossága körében. A felmérés a környezettudatosság, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjedése, a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának megismerésére irányul.

A kutatás célja megismerni Dunaújváros és a kistérség lakosságának viszonyát a környezettudatossághoz, felmérni a fenntarthatósági problémákat, és felkutatni a szemléletformálás lehetőségeit. A kvantitatív, kérdőíves kutatómunka csak egy szelete annak a nagyszabású felmérésnek, amelyet az M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. végez. Korábban a cég már készített egy kisebb szabású felmérés a témával kapcsolatban, amelynek eredményéről összességében elmondható, hogy az egyes fenntartható viselkedésminták alkalmazására nyitottak voltak a kitöltők, és kedvező irányba halad az emberek attitűdje (bővebben http://www.m8-dunahid.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=61:k{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}C3{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}B6rnyezettudatoss{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}C3{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}A1gi-felm{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}C3{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}A9r{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}C3{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}A9s&Itemid=1)
Jelen kutatás más aspektusból kívánja vizsgálni a lakosságot, és olyan különböző részterületek általános magatartásformáit vizsgálja, mint a társadalom és környezet viszonya, az anyagtakarékosság, hulladékgazdálkodás, az energiatudatosság, klímatudatosság, megújuló energiaforrások használata, a víztakarékosság, ill. a tudatos vízfelhasználás, a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet, valamint a társadalmi együttműködések. Az alább megadott honlapon elérhető kérdőív anonim kitöltésével bárki hozzájárulhat az eredmény formálásához, valamint nem utolsó sorban minden kitöltő lehetőséget ad arra, hogy a Föld érdekében a jövőben ismert fogalom legyen a környezettudatosság. A lehetőség mindenki számára július 18-ig adott, az eredményről pedig természetesen az M8-DUNAHÍD Kft. honlapján majd tájékozódni lehet.