Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 30-ai testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

6/2012. (I.30.) számú Önkormányzati Képviselő-testületi
Határozat

1.    Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírását határozza el a mellékelt pályázati felhívás közzétételével.

2.    A képviselőtestület a pályázati felhívást a helyben szokásos módon, azaz az önkormányzat honlapján, a hirdetőtáblákon, illetve hivatkozással a Dunaújvárosi Hírlapban kívánja közzé tenni. Ezen túlmenően külön postázandóként meg kívánja küldeni:
– a jelenlegi szolgáltatónak, Bognár József egyéni vállalkozónak,
– Takács Zsolt előszállási szolgáltatónak,
– Hajnal György vállalkozónak (2421. Nagyvenyim, Munkácsy u. 31.),
– Bársony Transz Kft. (2462. Martonvásár, Budai u. 122.)
– TI-TÓ Kft. Solt (6320. Solt, Fűzfa u. 25.) vállalkozóknak.

3.    A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, érintettek számára megküldéséről, és az elbíráláshoz szükséges teendőket végezze el.
Felelős: Rauf Norbert
Határidő: 2012. március 31.

Daruszentmiklós, 2012. január 30.

Rauf Norbert            Pulainé Varga Gabriella
polgármester     s.k.            jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Pulainé Varga Gabriella
jegyző
Daruszentmiklós, 2012. február 2.