1. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének keretében támogatási kérelmet benyújtó nyerteseket.

Molnár Tibor, az Egyesület elnöke, valamennyi nyertes szervezet részére átadott egy emléklapot, valamint az Egyesület logójával ellátott kültéri zászlót, mely kihelyezésre kerül majd valamennyi megvalósított beruházás és fejlesztés helyszínén. A rendezvény keretében a falumegújítás és –fejlesztés témakörében Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség Polgármestere mutatta be az Önkormányzat által megvalósítani kívánt „Perkátai Életút Projektet”. A vidéki örökség megőrzése témakörében Molnár Tibor, Iváncsa Község Polgármestere mutatta be a „Történelmi pihenőhely és időszalag kialakítása Iváncsa Főterén” című megvalósítandó projektet. A turisztikai tevékenységek ösztönzése keretében a Duna-Vertik Kft. vendégház fejlesztésére nyert támogatást. A cég ügyvezető igazgatója Kutrovácz István röviden ismertette Kisapostag település turisztikai lehetőségeit, majd bemutatta a támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztést. A mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése intézkedés keretében Csizmadia György a Venyimgyümölcse Kft. ügyvezető igazgatója brikettálással történő hulladékhasznosításhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre nyert támogatást. Előadása keretében bemutatta a brikettáló gépek működését, valamint a keletkezett végtermékek hasznosítási módját. A rendezvényen Krausz Marianna, MSZ vezető, rövid tájékoztatást tartott az Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalókról. A rendezvényen elhangozott valamennyi előadás, valamint az Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos szabályozás letölthető a www.mezofoldihid.hu honlapról.

 

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 78/2009. (X. 27.) közleménye alapján az ÚMVP III. tengelyében lévő nem horizontális intézkedések támogatási kérelmek beadási időszakának módosul. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontális, helyi akciócsoportokon keresztül megvalósuló alábbi intézkedések,

  • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
  • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
  • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
  • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet vonatkozásában a támogatási kérelmek beadási időszaka módosul.

A támogatási kérelmeket 2009. november 20. – 2009. december 20. között lehet benyújtani. A támogatási kérelmeket az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 1 eredeti, 1 másolati példányban, illetve 1 CD mellékleten kell benyújtani. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adják fel. A benyújtott pályázatot / támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziéban) kell benyújtani, hogy lehetővé váljon a különálló laponként történő kezelés, ezért kérjük, mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását. Postázási cím és név: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. A pályázatokhoz / támogatási kérelmekhez szükséges euró árfolyam, amellyel számolni szükséges: 266,70 Ft.

A Munkaszervezet munkatársai telefonon történt előzetes egyeztetés alapján várják az ügyfeleket, ügyfélfogadási időben. Elérhetőségeik: Krausz Marianna –  MSZ vezető –  (20/252-70-20krausz.marianna@mezofoldihid.hu), Tatár Szilvia (20/441-02-46 tatar.szilvia@mezofoldihid.hu), Délczeg Annamária (30/861-14-86 delczeg.annamaria@mezofoldihid.hu).