A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnél 2011. őszén az alábbi pályázatok (intézkedések) kerülnek meghirdetésre:

 

  • 2011. szeptember – október időszakban ÚMVP IV. tengely – LEADER program 2. köre (kis értékű projektek; vállalkozásfejlesztés; közösségi célú fejlesztések: szabadidős, kulturális, sport, civil szervezetek témakörében; rendezvények; képzések; térségen belüli együttműködések: kiadványok; tervek – tanulmányok) További információk olvashatóak a www.mezofoldihid.huhonlap Helyi Vidékfejlesztési Stratégia menüpontjában
  • 2011. novemberében ÚMVP III. tengely falumegújítás és –fejlesztés / vidéki örökség megőrzése 3. körös támogatási kérelem benyújtási időszak (Ennek keretében pl.: művelődési házak külső felújítása, helyi piacok kialakítása, egyházi épületek felújítása, parkosítás – sétányok kialakítása, játszóterek kialakítása stb.)

 

Hasznos tanácsok pályázóinknak – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtandó pályázatok vonatkozásában (III. tengely 4 intézkedése, IV. tengely LEADER program)

A 2009 – 2010. évek pályázati időszakainak tapasztalatai alapján, az alábbiakban szeretnék leendő pályázóink munkáját hasznos tanácsokkal és gyakorlati tapasztalatokkal segíteni.
Árajánlatok kötelező elemei:

  • az összegek bruttó – nettó – ÁFA lebontásban
  • mennyiség
  • mértékegység
  • árajánlatadó vagy képviselője aláírása
  • pénznem (HUF, EUR … stb.)
  • tételek rövid leírása (műszaki paraméterek, részletes műszaki leírás csatolása az árajánlathoz mellékletként)
  • ajánlattevő, ajánlatkérő adatai (név, cím, adószám)
  • az árajánlat érvényessége (vagy egy adott időpontig pl.: 2011. szeptember 30. napjáig vagy egy adott időszakra pl.: a kiállítástól számított 30 napig)

A pályázatokhoz (támogatási kérelmekhez) két darab árajánlat beszerzése szükséges. A két árajánlatnak egymással összehasonlíthatónak kell lenni. Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, melynek a későbbiekben az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia. Építési beruházások esetén a www.mvh.gov.hu honlapon található Építési Normagyűjteményben szereplő MVH kódokat és referenciaárakat kell  alkalmazni. 2011. július 1. napjától érvényes az Építési Normagyűjtemény 2011/2. verziója. Arról, hogy az egyes támogatási kérelmek (pályázatok) vagy kifizetési kérelmek benyújtásakor melyik verziót kell használni a vonatkozó MVH Közlemény (jogcímrendelet, végrehajtási rendelet) ad iránymutatást. Amennyiben az építési tétel nem található meg az Építési Normagyűjteményben két árajánlat (elfogadott és elutasított) becsatolása szükséges. Építési beruházáshoz kapcsolódó fejlesztések esetében az ügyfélnek rendelkeznie kell tervdokumentációval (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás stb.). Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles az illetékes építésügyi hatóság igazolása az építési engedélyezési eljárás megindításáról. Amennyiben a fejlesztés nem építési engedély köteles az illetékes építésügyi hatóság igazolása erről a tényről.

 

A támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie. Az MVH regisztrációs számot a G0001 nyomtatványon lehet igényelni a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségén. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület vonatkozásában ez az MVH Fejér megyei Kirendeltsége (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.). Amennyiben az ügyfél rendelkezik már MVH regisztrációs számmal, de adataiban változás következett be a G0002 nyomtatványon kell kérni, a regisztrációs adatok módosítását. A vonatkozó nyomtatványok a www.mvh.gov.hu honlapról letölthetőek.