Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2010. (XII.03.) önkormányzati rendelete  alapján 2011. január 1-től a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó rendszeres szemétszállítást a település szolgáltatási területén vonalkódos rendszerben végzi a Dunanett Kft.

A Képviselő-testület fenti döntésével eleget kívánt tenni a lakosság egy része kérésének, akik helyi népszavazás-kezdeményezést írtak alá, ezzel elkerüli a helyi népszavazás lebonyolítását, és megtakarítja annak jelentős költségét. Ugyanakkor továbbra is eleget tesz a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény kötelezettségének is, miszerint rendszeresen gondoskodik a településen keletkezett szilárd hulladék elszállíttatásáról.

A vonalkódos rendszerben a közszolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint történik:
a.)     A  vonalkódos hulladékszállítási rendszer lényege, hogy  minden edény külön vonalkóddal ellátott matricát kap, amit ürítéskor leolvasnak és rögzítenek.
b.)    A közszolgáltatás igénybevétele, a  közszolgáltatási díj megfizetése minden ingatlan után kötelező.
c.)    A begyűjtött hulladék mennyiségét vonalkódos nyilvántartási rendszerben rögzítik,  így az ürítési díj, az elszállított mennyiség arányában kerül számlázásra az ingatlan költségviselője terhére.
d.)    A közszolgáltatás biztosítása a lakosság részére 120 literes edényekkel történik.
e.)    Igény szerint  –  ahányszor az edényt a megrendelő kihelyezi  –  az ürítés megtörténik.
f.)    A díj fizetése kéthavonta történik, a szolgáltató által megküldött számla alapján, az alábbi díjtételek szerint.
g.)    Azon ingatlantulajdonosoknak, akik a gyűjtőjárműhöz rendszeresített hulladékgyűjtő edénnyel rendelkeznek, lehetősége van a saját edény használatára.

 

A közszolgáltatás díja Daruszentmiklós Község szolgáltatási területén

2011. évre, vonalkódos rendszerben

Megnevezés:

„A” változat

az alapdíj havi 4 ürítést tartalmaz

„B” változat

az alapdíj havi 2 ürítést tartalmaz 

„C” változat

az alapdíj nem

tartalmaz ürítést

Alapdíj: Ft/hó

1.570 Ft

1.370 Ft

570 Ft

1100 literes konténer ürítési díja

4.167 Ft/ürítés

Az alapdíjban meghatározott

számú ürítést meghaladó

ürítések díja:  120 liter

450 Ft/ürítés

450 Ft/ürítés

450 Ft/ürítés

A fenti díjak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák

Az „A” kategória a jelenleg érvényben lévő rendelet szerinti hetenkénti ürítésnek felel meg, a „B” kategória a kéthetenkénti ürítést és az alapdíjat rögzíti, A „C” változatot szigorú feltételek megléte esetén választhatja:
a) a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltött ingatlantulajdonos, vagy
b) azon lakatlan ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanán állandó lakcímet, vagy  tartózkodási  helyet nem létesítettek, és ott életvitelszerűen nem tartózkodnak.
A feltételek úgy az Önkormányzat, mint a Szolgáltató által ellenőrizhetőek!!
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, minden ingatlan tulajdonosa (bérlője, kezelője, használója, haszonélvezője) köteles az ingatlanon keletkező szilárd hulladék (szemét) elhelyezéséről a rendszeres szemétszállítási közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni.

A vonalkód bevezetése folyamatosan történik, a Polgármesteri Hivatal arra megbízott személye átadja a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges vonalkódot az ingatlantulajdonosnak, egyidejűleg elvégzi az adatfelvételt, amely  a 2000. évi XLIII. törvény 23. § g) pontjában meghatározott adatokat rögzíti.
A vonalkódok átadása  személyes megkeresés által történik,  várhatóan 2011. február 28.-ig befejeződik.
Az átmeneti időszakban, a technikai lebonyolítás miatt   január – február  hónapra,  minden ingatlantulajdonos részére egységesen havi 3 edényzet ürítés lesz számlázva, függetlenül az elvégzett ürítések számától. 2011. március 1.-től kezdődően a közszolgáltató csak azokat az edényeket üríti ki,  amelyeken vonalkód matrica van.

A vonalkód matrica használata úgy történik, hogy minden ingatlantulajdonos hulladékgyűjtő edénye el lesz látva egy vonalkód matricával, amit az edényzet ürítése alkalmával a Dunanett Kft. dolgozói a kódleolvasóval  leolvasnak, ezáltal bekerül a nyilvántartásba. Az így nyilvántartott ürítéseket számítógépes rendszer kéthavonta összesíti, és ez alapján küldik meg  minden ingatlantulajdonos részére a számlát, amit a megadott határidőben (10 nap) ki kell egyenlíteni.
Az edényzet ürítésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos azzal fejezi ki, hogy az ürítési napon hulladékgyűjtő edényt kihelyezi a közlekedési út szélére, olyan módon, hogy az a biztonságos közlekedést ne akadályozza.  A kihelyezett edényzetet a gyűjtőjármű minden ürítési napon kiüríti. A hulladékgyűjtő edényzet ürítését a szolgáltató a korábbi időszakban kialakult gyakorlat szerint végzi, tehát az ürítési nap nem változik.

A tényleges igénybevételen alapuló szemétszállítás bevezetésével egyidejűleg felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az illegális szemétlerakás szabálysértési cselekménynek számít, a szemetelő szigorú, akár 30.000 Ft pénzbírságú büntetésre, és helyszíni bírság megfizetésére lesz kötelezve!!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata nevében:

Rauf Norbert
polgármester