Szociális étkezésre az a Daruszentmiklóson lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos jogosult, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a)    betöltötte 62. életévét,
b)    egészségi állapota alapján rászorult,
c)    fogyatékos, pszichiátriai betegségségben szenved,
d)    szenvedélybeteg,
e)    hajléktalant,

A kérelmező egészségi állapotáról háziorvosi igazolás, vagy rokkantságot megállapító orvos szakértői vélemény szükséges

Fogyatékosság jogcímén az a kérelmező jogosult szociális étkeztetésre, aki jogerős határozat alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

A térítési díjat utólag kell fizetni, minden hónap 10. napjáig.

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik.

A szociális étkeztetési jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során, a megállapítás alapjául szolgáló feltételek megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától.

A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha a térítési díj fizetésében 3 havi elmaradása keletkezik.

A szociális étkezést  Daruszentmiklós Község Polgármesteri Hivatalában lehet igényelni.