Kinek állapítható meg az óvodáztatási támogatás?
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki

– a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
– továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.

A támogatás összege:
A támogatás mértéke 2011-ben (január 1-ét követően beíratottaknál):
– a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal: 20 000,-Ft/ gyermek
– a gyermek beíratását követően második és további alkalommal: 10 000,-Ft/gyermek

Évente kétszer kapható: júniusban és decemberben

A kérelem és mellékletei:
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban lehet beszerezni.
A kérelemben mindkét szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek óvodába lépésekor általános iskolai végzettségnél magasabb képzettséggel nem rendelkezik.

A rendszeres óvodába járásról az óvoda vezetője állít ki igazolást.