A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás céljára szolgálóhelyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult:

•    akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át (2011-ben 42.750 forintot), feltéve, hogy
•    a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át meghaladja

Az elismert lakásnagyság
1.    ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
2.    ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
3.    ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
4.    ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
5.    ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
6.    de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2011. évben 450 forint

A támogatás összege
A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a család jövedelmétől és az elismert költségtől függ.
A támogatás összege:
•    az elismert lakásfenntartási költség 30 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (vagyis a nyugdíjminimumnak) 50 százalékát (2011-ben 14 250 forint);
•    a szociális törvényben rögzített – az egy főre jutó havi jövedelmet és a nyugdíjminimumot is tartalmazó – képlet alapján kiszámított összeg, amely nem lehet 2500 forintnál kevesebb, ha az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum felét (2011-ben 14.250 forintot)

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit

Kérelem és mellékletei

1.    A támogatásra irányuló kérelmet hivatalban rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A támogatásra vonatkozó kérelmet évente meg kell újítani.
2.    Az igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy milyen minőségben lakik a lakásban, egyben a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolnia kell (tulajdoni lap, adásvételi, bérleti szerződés)
3.    Az igénylőnek a kérelem beadási hónapját megelőző hónap jövedelemigazolásain túl
4.     a lakásfenntartási kiadásokat a kérelem benyújtását megelőző  3 hónapról szóló számlákkal, kell igazolnia.(közüzemi számlák felső része)

A lakásfenntartási támogatás a kérelem beadási hónapjának 1. napjától jár.