A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.

Jogosultak köre

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:
•    akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (71.250-Ft) nem haladja meg és
•    fogyatékossági támogatásban nem részesül
•    érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
A támogatás összege
A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke 7.000 Ft/év, de amennyiben a jogosult tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll és 1-62 éves korú, a támogatás az alapösszeg 3,5-szerese (24 500,-Ft). Ezen összegek az alapösszeg 0,5- szeresével emelkednek, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorú(ak) eltartásáról saját háztartásában gondoskodik.
A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be, a fenti határidőt követően akkor, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be.
SZERZÉSI TÁMOGATÁS
A személygépkocsi szerzési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzéséhez nyújtott támogatás.
A szerzési támogatás csak belföldi kereskedelmi forgalomban történő vásárlás, ill. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal előzetes engedélyével vám- és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
Jogosultak köre
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.
Jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozottnak állapítható meg:
•    aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező házastársa vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa vállalja,
•    aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt és
•    akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (71.250-Ft) nem haladja meg, valamint
•    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban.
A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be!
A jogosultságot megállapító határozat érvényességi ideje egy év, a határozat érvényességi ideje kérelemre évente meghosszabbítható.
Támogatás összege
A támogatás mértéke a vételár, ill. a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, legfeljebb azonban 300.000-Ft.
A támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható.
A szerzési támogatás tárgyévi kielégítéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével július 31-ig dönt és értesíti a kérelmezőt.

ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS
A személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, mely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását.
A támogatás összege:
az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft.

A támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

A jogosultak köre:
1.    érvényes vezetői engedély
2.    a kérelem beadását megelőző hét évben nem részesült átalakítási támogatásban,
3.    a családban a kérelem beadását megelőző évben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.

Az átalakítási támogatás iránti kérelem bármikor benyújtható.