Igénybe veheti
az a személy, akinek Daruszentmiklós községben van a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye.
Alanyi jogon jogosult közgyógyellátási igazolványra

•    az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
•    az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki munkaképességét 67 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-ban elveszítette, illetve legalább 50 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül
•    a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
•    a központi szociális segélyben részesülő
•    a rokkantsági járadékos
•    az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
•    az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Normatív alapon jogosult közgyógyellátási igazolványra az a személy,
akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes területi egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át.
Méltányosságból jogosult közgyógyellátási igazolványra az a személy,
akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes területi egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, egyedül élő esetén a 200{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, feltéve, hogy közgyógyellátásra egyéb jogcímen nem jogosult.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2011. január 1-jétől 28.500 Ft.
Ügyintézés kezdeményezhető:
a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen a szociális ügyintézőnél.

Szükséges iratok:
1.    személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,
2.    alanyi jogú közgyógyellátásra jogosult esetében a kérelemnyomtatvány II. részénél felsorolt ellátásokról az igazolás, hatósági bizonyítvány vagy határozat,
3.    és alanyi jogosult esetében akkor, ha a kérelmező rendszeresen szed gyógyszert, úgy lezárt borítékban a háziorvos igazolását a rendszeres gyógyító ellátás költségéről;
4.     egyéb esetben a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat és lezárt borítékban a háziorvos igazolását a rendszeres gyógyító ellátás költségéről.