Ki jogosult az időskorúak járadékára?
A települési önkormányzat jegyzője olyan időskorú személyek részére állapítja meg ezt az ellátást, akik nem rendelkeznek megélhetést biztosító jövedelemmel.

Azonban csak olyan személy veheti igénybe az időskorúak járadékát, aki a 62. életévet vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és
1.    egyedülálló személyként – amennyiben még nem töltötte be a 75. életévét – a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, azaz 2011-ben 27 075 forintot, illetve – amennyiben betöltötte a 75. életévét – a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át (2011-ben 37 050 forintot), vagy
2.    nem egyedülálló személyként a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 80{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, azaz 2011-ben 22 800 forintot.
Az időskorúak járadékára való jogosultság fennállását a települési önkormányzata jegyzője két évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia.
Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?
Bizonyos esetekben nem nyújtható az ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni. Ebbe az esetkörbe tartozik, ha az igénylő, vagy az ellátást igénybe vevő személy
1.    előzetes letartóztatásban van, elzárás illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
2.    3 hónapot meghaladó időtartamot tölt külföldön; vagy
3.    a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedélye lejárt vagy visszavonták.
Mennyi a járadék összeg?
Az időskorúak járadékát havonta folyósítják, amelynek összege attól függ, hogy a jogosult egyedülálló vagy sem, illetve rendelkezik-e jövedelemmel vagy jövedelme egyáltalán nincsen.
Jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a járadék összege:
1.    ha a jogosult egyedülálló – és még nem múlt el 75 éves – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, azaz 2011-ben 27 075 forint, abban az esetben, ha betöltötte a 75. életévét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, azaz 37 050 forint,
2.    ha a jogosult nem egyedülálló, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, azaz 2011-ben 22 800 forint.
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén:
1.    ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, ha elmúlt 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
2.    ha nem egyedülálló az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete.
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, ha a támogatás összege a fenti szabályozás szerint az ezer forintot nem érné el, akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell részére megállapítani.