Az ellátásra jogosultak köre:
A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

a.)     akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj             mindenkori legkisebb összegének 120{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}át,
b.)     aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb             összegének 150{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át
nem haladja meg, és a családjának vagyona nincs.

Kérelem és mellékletei:

Az ellátásra való jogosultságot a polgármesteri hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell igényelni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező háztartásában élők kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat.

A szociális rászorultságról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága 1 év.

Egészségügyi szolgáltatás kérelem