Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.

Igénybe veheti:

Az a Daruszentmiklóson bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a településen tartózkodási hellyel rendelkező) személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy egyéb okból tartósan, vagy átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és helyzetén más módon nem lehet segíteni.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában:
•    tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek,
•    elemi kár, vagy baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett,
•    nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
•    egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át,
•    a kérelmező családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegét nem éri el.
és a kérelmező, vagy családja nem rendelkezik vagyonnal, vagy nem él átlagot meghaladó életkörülmények között. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2011. január 1-jén 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető a kérelem benyújtásával személyesen a szociális ügyintézőnél.

Az átmeneti segély iránti kérelemről a polgármester dönt.

Szükséges iratok:
1.    személyi igazolvány,
2.    lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3.    a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások,
4.    a rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolás, irat, vény másolata