2011. tavaszán ismét lehetőség lesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása és a turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésre pályázat (támogatási kérelem) benyújtására.

Ezek keretében lehetőség lesz vállalkozásfejlesztésre (építési beruházásra, eszközfejlesztésre, minőségirányítási rendszerek bevezetésére), valamint falusi szálláshely fejlesztésre és kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kialakítására. 2011. június – július hónapban kerül meghirdetésre 2. körben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER programja. Ennek keretében pályázatot lehet benyújtani: közösségi célú fejlesztésre (pl.: szabadidős és kulturális fejlesztésekre, civil szervezetek fejlesztésére stb.), vállalkozási alapú fejlesztésre (pl.. helyi termékek előállítására és értékesítésre), térségen belüli együttműködésekre (pl.: kiadványok), képzésekre, rendezvényekre, tervek – tanulmányok elkészítésére.
További informáiók:

Krausz Marianna (20/252-70-20 vagy krauszmarianna@freemail.hu)

Tatár Szilvia (20/441-02-46 vagy tatar.szilvia@gmail.com)

Délczeg Annamária (25/252-752 vagy info@mezofoldihid.hu)

Honlap elérhetősége: www.mezofoldihid.hu