Tisztelt Lakosság!

Daruszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete testülete a 48/2017. (III.09.) sz. határozatában döntött a hatályos településrendezési tervek felülvizsgálatáról.

A felülvizsgálat

-„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.),

-a 2014. 12. 31-től hatályos „Országos Területrendezési Terv”-ről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT),

-„Az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK),

-Fejér megye közgyűlése 1/2009. (II.13.) K.R.SZ. rendelete „Fejér megye Területrendezési Tervéről (FMTrT),

-„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével és teljes egyeztetési eljárással történik.

Tervezési terület: a település közigazgatási területe.

A felülvizsgálat célja:

–    a tervek jogszabályok és változások alapján történő aktualizálása,

–    a településen a hatályos tervek jóváhagyása óta eltelt időszakban jelzett lakossági- és vállalkozói fejlesztési igények, önkormányzati döntések településrendezési eszközökben történő megjelenítése, kifejezésre juttatása. A változtatási szándékok összefoglalását a melléklet tartalmazza.

Daruszentmiklós, 2017. szeptember 1.

Rauf Norbert

polgármester

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D

Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.

Telefon/Fax: (25)505-403

e-mail: polgá rmester@daruszentmiklos.hu

A fejlesztések ismertetése

A terv, illetve program célja:

Településszerkezetet érintő változások

Lakóterület

T-1       Falusias lakóterület                   Má → Lf

Vegyes terület

T-2       Településközpont terület            Má → Vt

Gazdasági terület

T-3       Ipar terület                                Má → Gip

T-4       Egyéb terület                            Má → Ge (megvalósult fejlesztés)

Különleges beépítésre szánt terület

T-5       Közösségi terület                      Zkp →K-kö

T-6       Spotterület                               Lf → K-sp

T-7       Megújuló energiaforrás területe   Kh → K-me

T-8       Mezőgazdasági üzemi terület     Mk → K-mü     (megvalósult fejlesztés)

T-9       Temető terület                          Ev → Kte

Erdőterület

T-10     Véderdő                                    Mk → Ev

K-11     Gazdasági erdő                        Mk →Eg

Mezőgazdasági terület

K-12     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák → Mák-v  (megvalósult fejlesztés)

K-13     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák → Mák-v  (megvalósult fejlesztés)

K-14     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák →Mák-v

Vízgazdálkodási terület

T-15     Víztározó                                 Eg →V            (megvalósult fejlesztés)

Szabályozási változások

SZ-1     Kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

SZ-2     Falusias lakóövezet szabályozása

SZ        Falusias lakóövezetben telekméret csökkentés

SZ        Külterület építési hely változtatása

SZ        Utcanév változások

A település szerkezetét az alábbi változások érintik:

T-1       Falusias lakóterület                 Má → Lf

terület: hrsz. 0468/1, 0468/9

Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút délnyugati oldalán mezőgazdasági terület zárványaként elhelyezkedő lakótelek szomszédos területeinek lakóterület felhasználásúvá történő módosításával összefüggő lakóterület és belterület alakul ki.

A változás a meglévő lakótelek mélységében történik, a fennmaradó földrészlet mezőgazdasági felhasználású marad

T-2       Településközpont terület         Má → Vt

terület: hrsz. 0323/30

A tervezett program – templom elhelyezése – bővülése szükségessé teszi a szomszédos mezőgazdasági terület egy részének belterületbe vonását.

T-3       Ipar terület                              Má → Gip

Terület: hrsz. 0482/1, 0485/2-3, 0489/5, 0489/6-8

6-os út felé vezető 6228 sz. közút délnyugati oldalán gazdasági területek között zárványként elhelyezkedő mezőgazdasági terület átsorolásával egységes jó közlekedési kapcsolattal rendelkező gazdasági területfelhasználás jöhet létre. A terület elhelyezkedése lehetőséget biztosít más beépítésre szánt területen nem elhelyezhető gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére.

T-4       Egyéb terület                           Má → Ge

Antenna elhelyezésére kijelölt terület

(megvalósult fejlesztés)

T-5       Különleges közösségi terület              Zkp →K-kö

Terület: hrsz. 431-435

Közpark területének többfunkciós célú használata közösségi tevékenységek számára (piac, vásár, szabadidős tevékenység, szabadtéri színpad, burkolt köztér )

T-6       Különleges sportterület                                  Lf → K-sp

Terület: : hrsz. 458

Iskola melletti sportterület bővül az iskola számára kijelölt területen

T-7       Különleges megújuló energiaforrás területe   Kh → K-me

Terület: hrsz. 0480/1h

Rekultivált hulladéklerakó helyén napelem-park létesítésre kijelölt terület

T-8       Különleges mezőgazdasági üzemi terület      Mk → K-mü

Terület: hrsz. 2668-69

Működő mangalicatelepet legalizál a terv az új területfelhasználással

(megvalósult fejlesztés)

T-9       Temető terület                         Ev → Kte

Terület: hrsz. 0457/9

Temető területe bővül a szomszédos véderdő területén

T-10     Véderdő                                  Mk → Ev

Terület: hrsz. 0482/1

Lakóterület védelme céljából kijelölt terület, mely az ipari terület környezetterhelését csökkenti.

K-11     Gazdasági erdő                                   Mk →Eg

Terület pontos kijelölése a terv készítésekor, BIA számítások, lakossági és erdőgazdálkodási egyeztetések alapján történik a kertgazdálkodás területén.

K-12     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák → Mák-v

Terület: hrsz. 0477/10

Általános és korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen a határoló árok mellett a 62123 sz. Baracs felé vezető út és a Durda gyűjtőút között kialakított horgásztó területe.

(megvalósult fejlesztés)

K-13     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák → Mák-v

Terület: hrsz: 0485/2

Dunaföldvári közigazgatási határ közelében, a hrsz. 0484 közút és árok térségében és korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő horgásztó területe

(megvalósult fejlesztés)

K-14     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák →Mák-v

Terület: hrsz.0353/3

Dunaföldvári közigazgatási határ és M6 között korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő halastó területe

T-15     Víztározó                                Eg →V

Autópálya csomópont mellett víztározó terület

(megvalósult fejlesztés)

Szabályozási változások

SZ-1     Kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

Terület: hrsz. 424/2-3, 424/5

Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút északkeleti oldalán kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

SZ-2     Falusias lakóövezet szabályozása

Terület: 38/1

Falusias lakóövezetben gyermeklétesítményeket kiszolgáló parkoló elhelyezése

SZ        Falusias lakóövezetben telekméret csökkentés

A falusias lekóterületfelhasználás övezeteinek felülvizsgálata lakosság életmódjának változása miatt, a fel nem használt tekerészek további hasznosíthatósága céljából. A kialakítható legkisebb telek 1500m2.

SZ        Külterület építési hely változtatása

Az építési hely kijelölésének felülvizsgálata a célszerűbb beépíthetősé érdekében, előkert mélységének csökkentése

SZ        Utcanév változások