Mezõfalva független internetes magazinjában – www.mezohir.info – az
intézményi csatlakozást követően (iskola, óvoda) – többek között megjelenhetnek írások,
melyek az intézményeinkről is információt szolgáltathatnak.