DH-összeállítás – A daruszentmiklósi szülõk megtudhatták csütörtökön: társulás keretében mûködik szeptembertõl az iskola. A nagykarácsonyiak harcolnak az önállóságuk megtartásáért.

Daruszentmiklós képviselõtestülete egy héttel ezelõtt döntött arról, hogy csatlakozik a Mezõfalva központtal mûködõ tézményi társuláshoz. A szülõk elsõ kézbõl értesültek az elképzelésekrõl a csütörtökön tartott összevont szülõi értekezleten. Rauf Norbert polgármester elmondta, hogy a hatodik osztály létszáma kilenc fõ, ami messze alatta van a törvényi minimumnak, emiatt társulni kényszerülnek. Sajnálkozva hozták meg a döntést, mert az óvodai létszámok magasak, és egyre több kisgyermek él a településen, így két-három év múlva már nem lenne létszámgond az iskolában sem. A helyzetet azonban most kell kezelni, legmegfelelõbb a meglévõ társuláshoz, vagyis a Mezõfalvához csatlakozás, ezáltal elkerülhetõ a diákok utaztatása. Új társulás alapításakor ez kivitelezhetetlen lenne. Az általános iskola igazgatója, dr. Nagy Margit pozitívan látja a jövõt. A mezõfalvi iskola mûvészetoktatási intézmény is egyben, ennek elõnyeit szeretnék kihasználni és bõvíteni a képzési palettát. Az igazgató szerint a két iskola nevelõtestülete már dolgozott együtt egy HEFOP-pályázat bonyolításában, jó munkakapcsolat alakult ki, amelyet kamatoztathatnak. Rauf Norbert még hozzátette: a mezõfalvi partner is kedvezõen viszonyul az együttmûködéshez, és szakemberek bevonásával a részletek kidolgozása van még hátra.

 

Nagykarácsonyban viszont harcolnak a pedagógusok a Vörösmarty Mihály Általános Iskola önállóságának megtartásáért. Réz István polgármester szerint a szülõk is osztják a tanárok véleményét, mert az intézmény leépülésétõl tartanak. A kötelezõ létszámokkal nincs gond, az oktatás finanszírozásával viszont annál több nehézsége akad az önkormányzatnak. A tantestület tagjai megígértek mindent, spórolnak, ám nem biztos, hogy a költségek lefaragásával ki tudják védeni a társulást. A Mikulás faluja (is) Mezõfalva vezetõivel tárgyal a csatlakozásról.

 

– Elveszítjük arculatunkat, és késõbb már nem lesz visszaút – mondja Réz Istvánné igazgató. – Az irányítás átkerül a székhely iskolába, hangsúlyozzák, hogy nem szólnak bele az életünkbe, de mindenre engedélyt kell kérni. Nem pozícióvesztés miatt mondom ezt, hanem féltem a kisiskolánkra jellemzõ családias légkört. Megszûnik a Vörösmarty, mert elveszítjük a nevünket.

 

A nagykarácsonyi iskola felvállalta a problémás gyerekek integrált, illetve differenciált nevelését, a 128 diákból 55 hátrányos, közülük 30 halmozottan hátrányos helyzetû – oktatásuk csak kis létszámú osztályokban lehetséges. A tanulmányi és sporteredmények ugyanakkor kiválóak, a kereskedelmi iskola által rendezett versenyen például idén öt nagykarácsonyi tanulóból három jutott be az elsõ tízbe, az elõszállási matematika versenyen pedig az ötödik-hatodik oszályosok elsõk lettek.

 

Az önkormányzati vezetõ kiállna a pedagógusok mellett. De kérdés: felvállalják-e a költséges önállóságot, az iskolafenntartást? Réz István szerint végiggondolják a lehetõségeiket, de még ebben a hónapban el kell dönteniük, hogy csatlakoznak-e a mezõfalvi intézményi társuláshoz.

Daruszentmiklós képviselõtestülete egy héttel ezelõtt döntött arról, hogy csatlakozik a Mezõfalva központtal mûködõ intézményi társuláshoz. A szülõk elsõ kézbõl értesültek az elképzelésekrõl a csütörtökön tartott összevont szülõi értekezleten. Rauf Norbert polgármester elmondta, hogy a hatodik osztály létszáma kilenc fõ, ami messze alatta van a törvényi minimumnak, emiatt társulni kényszerülnek. Sajnálkozva hozták meg a döntést, mert az óvodai létszámok magasak, és egyre több kisgyermek él a településen, így két-három év múlva már nem lenne létszámgond az iskolában sem. A helyzetet azonban most kell kezelni, legmegfelelõbb a meglévõ társuláshoz, vagyis a Mezõfalvához csatlakozás, ezáltal elkerülhetõ a diákok utaztatása. Új társulás alapításakor ez kivitelezhetetlen lenne. Az általános iskola igazgatója, dr. Nagy Margit pozitívan látja a jövõt. A mezõfalvi iskola mûvészetoktatási intézmény is egyben, ennek elõnyeit szeretnék kihasználni és bõvíteni a képzési palettát. Az igazgató szerint a két iskola nevelõtestülete már dolgozott együtt egy HEFOP-pályázat bonyolításában, jó munkakapcsolat alakult ki, amelyet kamatoztathatnak. Rauf Norbert még hozzátette: a mezõfalvi partner is kedvezõen viszonyul az együttmûködéshez, és szakemberek bevonásával a részletek kidolgozása van még hátra.