Daruszentmiklós – Hamar úrrá lettek a vasárnapi vihar okozta káoszon az alig több mint ezerháromszáz lelkes településen. Az iskolai tanítás is folytatódik, kisebb zökkenõkkel, egy mûszakban. Ma sok minden eldõl. A régi iskolaépület rezzenetlenül vészelte át a vasárnapi szélvihart (a helyszínen készült képek megtekinthetõk a képgalériában).

A daruszentmiklósi új (alig ötvenéves) iskolaépület teteje, pontosabban, ami megmaradt belõle, valóban szívbemarkoló látványt nyújt. Mint megírtuk, a vasárnapi vihar egy darabban leszakított belõle egy negyven négyzetméteres részt: az iskola pedagógusainak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak nagyrésze azzal töltötte a vasárnap délutánját, hogy elkerítse és fóliával lefedje a tetõt, ne ázzon szét az épület maradéka.

Senki nem sérült meg, az ijedtségtõl sem esett baja senkinek, mint az történhetett volna, ha, mondjuk tanítás közben érkezik a faluba a szélvihar. Így csak bosszúság, aggodalom, és temérdek munka a következménye a dolognak.

Az iskolások az épen maradt két teremben, és a régi épületben tanulnak. Az 1957-ben felavatott, azóta hellyel-közzel kibõvített, s tavaly félszázados jubileuma alkalmából illõn megünnepelt daruszentmiklósi iskola építési színvonaláról mindent elmond az az összehasonlítás, hogy a mintegy nyolcvan éves, még Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején épített, mi több, az éppen tetõfelújítás elõtt álló régi iskolaépület rezzenetlenül vészelte át a vasárnapi szélvihart. Ami után még tovább kell várnia arra a bizonyos tetõfelújításra, lévén soron az új épület…

A daruszentmiklósi Benedek Elek Általános Iskolának száztíz tanulója van, a viharkárosult épületben öt osztály tanult: negyediktõl a nyolcadikig. Dr. Nagy Margit iskolaigazgató elmondta: két osztály maradhatott a helyén, abban az épületrészben, amelyet nem rongált meg a vihar. A másik három osztály tagjai a régi épület (a Klebelsberg-kúria ) technika-tantermében, könyvtárában és tornatermében próbálják átvészelni a rendkívüli helyzetet – amirõl még senki nem tudja, milyen hosszú lesz.

Rauf Norbert polgármester szerint, ha minden jól megy, s az idõjárás is a kezükre játszik, azaz nem jönnek kemény fagyok, akkor talán egy hónap alatt is a végére járhatnak a dolognak. A statikus végleges jelentése mára készül el – addig a biztosítókkal is függõben marad a tárgyalás. Az elõzetes jelentés, amibõl már idéztünk lapunkban, arról szól, hogy elmozdultak a tetõszerkezetben a szelemenek és a gerendák, s a homlokzat is megsérült. Ha az egész tetõt el kell bontani, akkor legalább egy hónap a munka. A kár – becslés szerint – egyelõre 10-12 millió forintot tesz ki, de ha nem kell a teljes tetõt kicserélni, akkor a felébõl megússzák. Hiller István oktatási miniszter azonnali pénzsegélyt ígért a falu iskolájának. A katasztrófavédelmi alapból valószínûleg elõleget kérnek, mondja a polgármester. (A megyei katasztrófavédelem és a regionális fejlesztési ügynökség munkatársai mindennapos vendégekké váltak Daruszentmiklóson). A munkát helyi vállalkozóra bíznák.

A gyerekek persze élvezik a felfordulást – a pedagógusok kevésbé. Duschnig Mónika a keddi utolsó óra (osztályfõnöki) végén azért könnyedén megbirkózik a hazafelé szabaduló ötödikesek kirobbanó energiáival a technika teremben, még arra is rá tudja venni õket, hogy a fénykép kedvéért visszaüljenek a padba. Balla Dávid, az egyik diák szerint olyan nagyon nagy változást azért nem hozott az életükbe a vihar, tanulni most is kell, és az új hely sem túl rossz, bár az igaz, hogy szûkebb a réginél. S kényelmetlen kissé, hogy a szomszéd tanterem az övékbõl nyílik – de sebaj…