Támogatások, segélyek

Egyszeri támogatások:

– átmeneti segély
– temetési segély
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres támogatások:

– rendszeres szociális segély
– ápolási díj
– idõskorúak járadéka
– lakásfenntartási támogatás

Nyugdíjasoknak

– szociális étkeztetés
– házi szociális gondozás