Get Adobe Flash player
K2_DATE_FORMAT_LC2

Településünk története

K2_WRITTEN_BY_MALE 

Elõszállás neve 1537-ben bukkant fel, területén több szállás is volt, melyeket a Fejér megyének ezen a részén élõ kun népek alapítottak. Lakói fõleg legeltetõ állattenyésztéssel foglalkoztak, de halásztak, vadásztak is. Ezt a nomádokra jellemzõ életmódot a 16. század elejéig ûzték. Az elõszállási uradalmi gazdálkodás 1823 táján kezdett különválni a zirci apátság többi birtokától, a lakosság száma 1920-ban megközelítette a 3500 fõt, azonban nem zárt falvakban, hanem szórt településeken éltek.Megemlítik Hercegfalva, Elõszállás puszta, Róbertvölgy, Kiskarácsony, Nagykarácsony, Ménesmajor, Elõszállás, Daruhegy, Nagykarácsonyszõlõhegy településrészek nevét.


A daruhegyiek elégedetlensége 1922-ben bontakozott ki igazán, melynek oka a földreform volt. 1927-ben Elõszállás névvel egyesítették a helységeket, és a nagyközséget a sárbogárdi járásba osztották be. A község önkormányzati képviselõ-testületébe Daruhegybõl egy tagot választottak. Daruhegyen 80 tanulót 2 tanteremben két tanító oktatott, mely egészen 1940-ig római katolikus népiskola volt, ezután került sor az államosításra. Elõszállás külsõ településein a második világháborút követõ földreform befejezése után gyors lakossági növekedés volt. Daruhegyen a népesség 1946-ban már meghaladta az 1200 fõt, ami önmagában is magyarázatul szolgált arra, hogy önálló községesítési törekvések elinduljanak. Az önállósodási törekvések több mint 55 év után végül is eredményhez vezettek.

Daruszentmiklós a 97/2001.(VIII.27.) KE határozat alapján a 2002. október 20-i önkormányzati választásokkal vált önálló településsé. Az Elõszállás nagyközségbõl kivált település elsõ önkormányzati képviselõ-testületét és elsõ polgármesterét választotta meg a lakosság.

Daruszentmiklós Község három kisebb településrészt - Kisszentmiklós, Dánieltelep és Daruhegy - foglal magába.

A megalakult község önálló orvosi rendelõvel, védõnõi szolgálattal, napközi otthonos óvodával, 8 osztályos általános iskolával rendelkezik. A polgármesteri hivatal kialakításával az ügyek helyben intézhetõk. A Dunaújvárostól 23 km-re lévõ településen többségben mezõgazdasággal, kereskedelemmel foglalkozó, valamint néhány szakipari tevékenységet folytató vállalkozás van.

Az önkormányzat legfontosabb feladatainak a meglévõ intézmények mûködõképességének biztosítását és a település folyamatos fejlődését tartja.

K2_READ 7320 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON K2_DATE_FORMAT_LC2
K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY Daruszentmiklós »
K2_LOGIN_TO_POST_COMMENTS
Infóblokk

Fontos információk

2423 Daruszentmiklós

Polgármester: Rauf Norbert

Önkormányzatról

Hivatal: Fő út 53/D.

25/505-403

Hivatali elérhetőségek

Körzeti megbízott: Démuth Roland 20/277-0045

Polgárőrség: 30/621-0235

Orvosi rendelő: 25/486-821

Orvosi ügyelet: Nagyvenyim, Fő u. 45. 25/506-201

Fogorvos: Előszállás, Balatoni út 58. 25/484-823

Szennyvízszállítás: Liquid-Porter Kft. 06-20/805-9009

Falugazdász: Sajti Csaba, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 30/375-0627, sajti.csaba@nak.hu 

Templomot építünk

templom2

Az adományok számára biztosított, elkülönítetten kezelt alszámla száma:
11736037-15365886-10310001

Még több kép a Képtárban!